Slotfeest Unquendor,
28 en 29 juni 2003 te Waalwijk.

 

Deze foto’s zijn gemaakt met een Nikon Coolpix 5700 digitale camera.
Ze zijn verkleind t.b.v. deze website. Indien je geïnteresseerd bent in de originele foto’s (resolutie 2560 x 1920, ca 1,5 Mb per foto) stuur dan een e-mail naar info@ronstevens.nl

Op deze pagina probeer ik meer een fotografische dan een tekstuele impressie weer te geven van het Slotfeest.

 

Zaterdag


Ontvangst en voorstelrondje in de tuin van Hotel Waalwijk

698

701

 

699

695

 

 

708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening door de voorzitter Bart Spee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing door Marta de Kwant, "Tolkien geïnspireerde kunst" 

715

 
Marta's werk is met name geïnspireerd door "The Lord of the Rings". 

Ze tekent op kleine vierkante papiertjes van 10 bij 10 cm welke uitvergroot worden tot een formaat van 28 bij 28 cm. Deze uitvergrotingen worden vervolgens beschilderd met acrylverf en Oost-Indische inkt. Inmiddels heeft ze 42 schilderijen gemaakt en ligt het in de lijn der verwachting dat er nog eens zoveel bij komen.

 

Enkele voorbeelden van Marta's werk:

716

717

718

719

 

Voor meer informatie over haar werk kunt u Marta een email sturen.

 

728

732

 

 

De Tolkienwinkel was er ook weer bij.

723

734

 

 

738 

Lezing door Bart Veldhoen, "Filologie en Tolkien"

 
Dhr. Veldhoen is docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden en Tolkien-kenner.

Zijn lezing ging over de uitzonderlijke kwaliteit en gedrevenheid waarmee Tolkien zijn werk als filoloog verrichtte. De stelling dat Tolkien door zijn werk wellicht in zekere mate beïnvloed is door teksten en ideeën van Plato tot de King James Bijbel en van de Götterdämmerung tot Beowulf en deze al dan niet bewust heeft verweven in zijn eigen verhalen was verhelderend.

In dat opzicht zou Tolkien dus wellicht voor een groot deel gewoon zijn functie als filoloog hebben uitgeoefend bij de totstandkoming van zijn eigen creaties.

 

 

 
De rest van de middag en het begin van de avond stond in het teken van uitleg en spelen van  Dungeons and Dragons (Role Playing) en andere Tolkien geïnspireerde spellen.

745

752

 

753

748

Of gewoon gezellig samen zijn

771

 

 

En toen was het tijd om de inwendige mens te voeden

762

763.

 

764

768.

 

 

Na het eten vormden de Loonse en Drunense duinen het decor voor een avondwandeling en spel onder de bezielende leiding van Kinita Faas.

772

774

 

 

Zondag

818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkienquiz onder leiding van Jaap van 't Hoff

 

819

822.

Uiterste concentratie

820

Voor de quiz mochten teams gevormd worden. Harm's tafel was al snel vol ;-)

 

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatoren van het Slotfeest Bart en Kinita in de rol van jury. Ze deden er alles aan om op een eerlijke manier toch een andere winnaar te vinden dan Harm die altijd alle Tolkien quizzen wint. En dat is gelukt door originaliteit iets zwaarder te laten wegen dan feitenkennis. Na rijp beraad komen ze tot de slotsom dat de winnaar van de quiz is geworden ...

Tineke Bolleman !!! 831

 

 

839

.

 

 

846

Lezing door Ron Pirson, "Normen en waarden in Midden-aarde"

Ron gaf een uitermate interessante uiteenzetting over de invloed van de Ring op zijn drager (of zelfs diegenen die er slechts naar verlangden). Maakt de Ring van de drager een slecht persoon of haalt deze alleen maar het slechte dat reeds in de persoon latent aanwezig is naar boven ?

Uiteraard kwam hierbij ook Tom Bombadil ter sprake :-) 

 

 

833

De voorzitter sluit het, wederom uitermate geslaagd, Slotfeest af.

 

 

704

Een foto van Merijn, of zoals iemand passend opmerkte, "de vrouwenmagneet van het Slotfeest", mag uiteraard niet ontbreken bij een verslag van het Slotfeest.

 

 

Het Slotfeest 2003 is georganiseerd door Kinita Faas, Bart Spee en Jaap van 't Hoff en dat hebben ze naar mijn bescheiden mening uitstekend gedaan. Lof, en bedankt voor het geslaagde weekend !

 

 

 

Home

 

Een Slotfeest is een van de twee jaarlijkse landelijke feesten van het Tolkien genootschap Unquendor dat wordt gehouden ergens voor of net in de zomer ter afsluiting van het genootschapsjaar.

Meer informatie over het Tolkien genootschap kunt u vinden op:  http://www.unquendor.nl


© 2003 by Ron Stevens. You may not use any of these pictures on another website, distribute them, or make them publically available in any form (electronic or otherwise) without my explicit permission. This includes linking the images directly into another website. Downloading and viewing these pictures for personal use is of course permitted. Contact me for higher quality versions of the pictures.